Porubské ochotnícke divadlo 3GD uviedlo 24. mája 2019 v réžii Lucie Bačíkovej divadelnú hru Kamenný chodníček. Kronika obce zaznamenala, že táto komédia so spevmi sa v Závažnej Porube hrala už v roku 1921.

Je to hra o láske Adama Brezovského a krásnej Evky z Kamenného mlyna. Otcovia oboch rodín sa hnevali na život a na smrť. Preto bránili láske svojich detí. Až po smrti jedného z nich sa všetky nedorozumenia vysvetlili a príbeh končí dvojnásobnou svadbou.

Toľko príbeh. Čo však hovorí premiéra v roku 2019?

Perfektná réžia, vyšperkované výkony mladých hercov, pôsobivá scéna, známe ľudové piesne, krásne spevy v sprievode ľudovej hudby Folklórneho súboru Vŕbové prútie. Všetko toto oslovilo a potešilo naplnenú sálu kultúrneho domu.

(Text: -Dušan Migaľa-, foto: -Simona Lomnická-)

 

©2019