Cítim potrebu doplniť ešte to najdôležitejšie, bez čoho a bez koho by nebola Perinbaba práve tou Perinbabou, ktorou bola...

Chcela by som poďakovať v prvom rade všetkým ochotníkom, ktorí oddane a s plným nasadením od septembra oživovali každú skúšku tie tiché javiskové dosky, vnášali svetlo a nechávali tam srdce – oživovali tie kreslené obrázky. To všetko dokopy – herci, šepkárky, hudba a hudobná produkcia, svetlá, scéna, výtvarné kulisy (príloha Obsadenie)... Ja im aspoň takto všetkým ešte raz a znovu "Ďakujem".

Všetky tie jednotlivé dieliky dokopy pospájali niečo jedinečné a to tú našu Perinbabu.

Ale je potrebné a chcem v mene celého divadelného kolektívu 3GD poďakovať ďalším, tým ktorí nám pri realizácii nezištne pomáhali (príloha Poďakovanie) – aj Vám patrí naše veľké "Ďakujeme".

Tiež chceme v závere poďakovať ešte veľmi talentovanej fotografke Simonke Lomnickej za krásne fotky (priložené fotografie), ktoré nám naše predstavenie budú oživovať vždy a znovu po dlhé roky a tiež Vincovi Vyšňanovi za kamerový záznam z nášho divadelného predstavenia - "všetkým Vám ešte raz - Ďakujeme".

...toto sú tie naše záverečné Perinbabovské titulky za predstavením... Lucia Bačíková. 

Foto: -Simona Lomnická-, -Lucia Bačíková-, 

 

 (pozn.: - premiéra a repríza Perinbaby sa uskutočnila v KD v Závažnej Porube počas Vianoc - 26.12.2018)