Mládež z divadla 3GD strávila príjemné tvorivé a hravé dopoludnie v Kultúrnom dome v Závažnej Porube v sobotu 14.12.2019 v spoločnosti Mgr. art. Dáši Rúfusovej - Mojžišovej, ktorá vyučuje herectvo a javiskovú reč na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.

Dáška nás uviedla do dramatickej výchovy. Do rôznych hier zameraných na vnímanie nielen seba ale aj druhých, veď divadlo je tvorivý proces v skupine, tiež hry, ktoré sú zamerané na vnímanie priestoru na javisku – na pohyb, rytmus, improvizáciu a mnoho iných.

Následne sa s nami vydala do rozprávky Plavčík a Vratko, ktorú naši divadelníci odohrali popoludní pre verejnosť.

Všetci sa tešíme zo stretnutia s rodáčkou z našej obce a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Touto cestou ďakujeme Katke a Peťkovi Jambrichovcom za sprostredkovanie tohto príjemného stretnutia, ktoré sa udialo v rámci Dní Milana Rúfusa.

Text i foto: -Lucia Bačíková-

©2019