Divadelníci z 3GD sme sa v stredu 8.5.2019 stretli aby sme si uchovali dedičstvo, ktoré nám zanechali naši divadelníci, ktorí pôsobili v rokoch minulých. V podkroví Kultúrneho domu sa nám objavil doslova poklad v podobe nádherných kulís, ktoré využívali na divadlo v minulosti.

S úžasom sme otvárali ústa, aké nádherné a hlavne ako profesionálne prepracované veci sa tam ukrývali. To, že nimi prešli roky času nasvedčoval prach, ktorý ich pokrýval. Kulisy sa pozametali, vyčistili a z dôvodu plánovanej rekonštrukcie Kultúrneho domu preložili do iných priestorov, aby neboli znehodnotené.

Aký poklad nám zanechali ochotníci z minulosti sa už čoskoro presvedčíte na divadelnom predstavení, ktoré pre Vás už pilne nacvičujeme.

Veľmi oceňujem našu mládež z 3GD, ako sa zapojili do brigády, kde urobili kus práce a myslím, že za všetkých nás z tej staršej generácie môžem povedať, že sme na nich hrdí.

Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli.

(Text: -Lucia Bačíková-, foto: -Miška Macková, Katka Piatková-)

 

©2019