Náš divadelný kolektív sa po prázdninách a dlhšom oddychu stretol dňa 29.8.2019 v areáli Mateja Staroňa. Na tomto stretnutí sme prebrali plán pripravovaných spoločenských akcií v réžii nášho divadla na rok 2019/2020. Okrem tvorivých nápadov sme si užili plno zábavy nielen opekaním špekačiek a slaninky, ale aj hraním množstva dramatických hier.

Tešíme sa na ďalšiu divadelnú sezónu a veríme, že sa s nami zabavíte na nových podujatiach, ktoré pre Vás chystáme.

Text: -Jakub Mlynček-, foto:-Livka Fárníková, Martin Bačík-

 

  ©2019